​Steunkousen worden meestal gedragen indien er sprake is van een aandoening van het vaat- en lymfestelsel of ter preventie van gerelateerde klachten. Spataderen vormen doorgaans een eerste symptoom van een aderaandoening. Steunkousen dragen tegen spataderen kan preventief werken.

Spataderen ontstaan als kleppen in bloedvaten niet meer goed sluiten, wordt de druk op die kleppen in de ader groter. Hoe groter de druk, hoe wijder het bloedvat. Hierdoor gaan dan weer meer kleppen lekken. Na verloop van tijd worden de gevolgen zichtbaar: uitgezette, onder de huid gelegen, kronkelende aders waarin bloed achterblijft. Dit worden spataders genoemd. De medische term van spataderen is varices.

Op verschillende plaatsen kunnen spataderen ontstaan. Spataderen in een grote ader of hoofdtak noemt men stamvarices. Bij zeer kleine spatadertjes in de huid, de haarvaatjes, spreekt men van besenreiser.

Spataders komen het meest voor in de aders die vlak onder de huid liggen. Deze aders hebben relatief weinig steun van het omliggende weefsel en zetten daardoor gemakkelijk uit. Ook van de aders die diep in het been liggen kunnen de kleppen gaan lekken. Dit is echter niet altijd zichtbaar en komt minder vaak voor.

Het voorkomen van spataderen

Je kunt het beste veel bewegen om spataderen te voorkomen. Lopen, fietsen, zwemmen: alles is goed als  de been- en voetspieren maar gebruikt wordt. Langdurig staan en zitten daarentegen zijn funest. Spataderen kunnen namelijk niet worden genezen. Een huisarts kan wel helpen de klachten te verminderen en verslechtering voorkomen.

Spataders kunnen op verschillende manieren worden behandeld. Dit is ondermeer afhankelijk van de ernst van het probleem en het type spatader. Steunkousen dragen tegen spataderen is een mogelijke behandelingsvorm. 

Verder kan door middel van drukverbanden (zwachtels) of steunkousen krijgen benen steun van buitenaf. De druk die de zwachtels of kousen geven stimuleert de terugstroming van het bloed.

Steunkousen als behandeling van spataderen

Steunkousen vormen de basis van de behandeling van spataders. Het gaat het ontstaan van spataders tegen en houden reeds bestaande vaatproblemen onder controle. Steunkousen dragen tegen spataderen als behandeling kan worden aangevuld met bewegingsadviezen en medicatie.

Compressietherapie heeft niet alleen invloed op de gevolgen maar ook de oorzaken van spataders. De werking van de kuitspierpomp wordt vooral ondersteund, bovendien wordt de afvoer van het bloed uit de benen verbeterd.

Bij een slecht werkende doorbloeding van de benen kunnen afvalstoffen zich ophopen. Dit verschijnsel wordt oedeemvorming genoemd. Ook kunnen zich afzettingen vormen. Dit kan de bloedstroom extra blokkeren. Dit verschijnsel wordt trombose genoemd. In het ergste geval ontstaat een zogenaamd ‘open been’ (Ulcus cruris). Voor het echter zo ver komt, is er nog tijd om in te grijpen.

Een huisarts of medisch specialist kan je doorverwijzen naar een aanmeter en leverancier van steunkousen. Die kan op basis van het recept, eigen observaties en metingen, bepalen welk type steunkousen nodig is.

Er zijn namelijk verschillende soorten steunkousen. De meest voorkoomende producteigenschappen zijn o.a. de drukklasse – ook wel compressieklasse genoemd – , de lengte en de breiwijze.